Dokumenty wymagane do sporządzenia wyceny

Niezbędne dokumenty do przeprowadzenie procesu wyceny oraz do określenia przez rzeczoznawcę stanu prawnego nieruchomości.

wycena nieruchomości nie zabudowanej :

wycena nieruchomości zabudowanej :

wycena nieruchomości będącej w trakcie zabudowy :

wycena nieruchomości lokalowej :

wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:

w szczególnych przypadkach inne dokumenty np.