Wynagrodzenie rzeczoznawcy

Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa z zamawiającym. Koszt wyceny oraz porad i konsultacji nie zależy od wartości nieruchomości.

Koszt sporządzenia wyceny jest uzależniony od następujących czynników: nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny w tym :

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników.